Title-ct-shaddow

Układanka zdaniowa - present simple - pytania

Ce2c95f1-82c3-481f-9ca0-676da4dd96c0

Układanka zdaniowa - present simple - pytania

Cut up sentences - present simple - questions

Poziom

Elementary, słaby pre-intermediate (dzieci, młodzież, dorośli)

Czas

10-15 min (w zależności od realnego poziomu grupy)

Cel

Ćwiczenie pomaga uczniom zautomatyzować właściwą składnię pytań w czasie Present Simple, szczególnie koncentrując się na pozycji czasownika posiłkowego i słówka pytającego (what, where, how etc) w zdaniu. Rozwija również pamięć i ogólną płynność językową.

Przygotowanie

Wydrukuj odpowiednią liczbę arkuszy z ćwiczeniem (1 dla grupy ok 3-osobowej) i potnij je wzdłuż przerywanych linii. Puste pola odrzuć. Jeśli chcesz, aby raz przygotowany zestaw posłużył Ci wielokrotnie, możesz wydrukować go na papierze technicznym lub zalaminować przed wycięciem. Zepnij każdy pocięty zestaw spinaczem i umieść wszystkie w opisanej kopercie. Ja używam do tego celu kopert kolorowych, które później łatwo wytropić w moich nauczycielskich "zbiorach":)

Przebieg

Napisz w trzech różnych rogach tablicy:

  • how much
  • these shoes
  • do
  • cost?

i poproś uczniów, aby ułożyli z tego zdanie. Prawidłową odpowiedź napisz na tablicy. Podziel uczniów na pary lub grupy 3-osobowe i rozdaj im pocięte arkusze. Uprzedź ich, że będą teraz dopasowywać do siebie frazy, tak aby stworzyć logiczne i gramatycznie poprawne zdania (trochę tak jak przed chwilą na tablicy). Ustal limit czasu (ok 5 min). Ćwiczenie przeznaczone jest dla uczniów, którzy już wcześniej zetknęli się z Present Simple, ale na wszelki wypadek warto upewnić się, czy co nieco pamiętają. Gdy wszystkie elementy układanki są już na miejscu, poproś uczniów, aby po kolei odczytali zdania na głos. Jeśli wersje wszystkich grup są poprawne, poproś uczniów, aby spojrzeli uważnie na  zdania nr 2 (pytanie z to be) ,4 (wh-question ), 6 (yes/no question), 10 (yes/no question 3rd p.sing.). Zapytaj ich:

  • What's the first word in each of the questions ?
  • Where are the auxiliary verbs?
  • When do we put "do","does" at the beginning?
  • When don't we put these verbs at the beginning?

Uczniowie powinni z Twoją pomocą ustalić kiedy tworzymy pytania za pomocą słówek posiłkowych, kiedy przez inwersję i jaka jest prawidłowa pozycja w zdaniu słówek pytających "wh". Właściwą odpowiedzi zapisz w przystępnej formie na tablicy.

Jeśli grupa szybko uporała się z ćwiczeniem, daj im 2 min na zapamiętanie jak największej liczby ułożonych przed chwilą zdań. Po upływie tego czasu, poproś, aby zebrali pierwsze elementy układanki zdaniowej (te ponumerowane) i odłożyli je na bok. Teraz podawaj po kolei numery zdań, które chcesz usłyszeć w całości, a wywołani uczniowie powinni je odtworzyć z pamięci. Zwróć szczególną uwagę na to, czy grupa w swoich odpowiedziach właściwie używa czasu Present Simple. Zachęcaj uczniów do samodzielnego "poprawiania się". Jeśli masz do czynienia z rezolutną grupą, możesz nadać temu ćwiczeniu charakter wspólzawodnictwa. Podziel uczniów na dwie drużyny, narysuj na tablicy prostą tabelę wyników i przyznawaj każdej z drużyn po punkcie za prawidłowo odtworzone z pamięci zdanie. Nagródź każdego z członków zwycieskiej drużyny (stempelkiem, naklejką, plusem itp.). 

Załączniki

Załącznik stanowi arkusz zawierający pytania w czasie Present Simple do wydruku i pocięcia.
OPISPobierz opis jako plik PDF do wydruku
.pdf Pobierz plik: Ukladanka_zdaniowa_present_simple_pytania.pdf

Skomentuj