Title-ct-shaddow

Domino - Present Simple

44543bc5-7c24-4876-9ed6-215e520d8436

Domino - Present Simple

Present Simple Domino

Poziom

elementary, ewentualnie słaby pre-intermediate

Czas

10 - 15 min.

Cel

Automatyzacja składni zdań w czasie Present Simple. Poprawa ogólnej płynności mowy.

Przygotowanie

Wydrukuj i wytnij załącznik. Będziesz potrzebować jednego zestawu domina na grupę 2-3 osób. Ja zazwyczaj drukuję każdy zestaw na kartce bloku technicznego w innym kolorze, ażeby uniknąć pomieszania się zestawów na lekcji (o co w ferworze pracy nietrudno). Ma to jeszcze ten dodatkowy plus, że twardsze karty podłużą Ci na znacznie dłużej. Wystarczy jedynie umieścić pocięte już zestwy w opisanej kopercie i odłożyć na później.  

Przebieg

Grę zazwyczaj stosuję w grupach początkujących. Dobrze sprawdza się również jako urozmaicenie powtórek w grupach nieco bardziej zaawansowanych.

Podziel więc uczniów 2-3-osobowe; w bardziej licznej grupie ktoś z pewnością będzie się obijał. Zapowiedz, że za chwilę będą mieli za zadanie poprawnie ułożyć domino. Rozdaj każdej grupie pocięte zestawy. Możesz ustalić limit czasowy (ok. 3 min. w zależności od poziomu grupy). Ćwiczenie jest dość proste, więc uczniowie pewno dość szybko się z nim uporają. Poproś kogoś, aby odczytał poprawną wersję. 

Jeśli zostało Ci jeszcze trochę czasu, daj uczniom 2 min. (lub więcej) na przestudiowanie ułożonego już zestawu, który mają przed sobą i zapamiętanie jak największej liczby zdań. Uprzedź ich, że nie chodzi tutaj odtworzenie zdań "słowo w słowo", ale raczej o poprawność samej struktury. Po upływie tego czasu niech usuną co drugą kartę domina i odłożą ją na bok. Teraz będą mieli za zadanie "dopowiedzieć" z pamięci brakujące fragmenty zdań. Wyrywkowo sprawdź, jak wiele zdań zapamiętali. Jeśli uczniowie i z tym szybko się uporają, podnieś nieco skalę trudności. Niech zbiorą resztę kart domina i położą je na kupkę. Zapytaj ich ile zdań są w stanie odtworzyć z pamięci teraz, kiedy wszystkie karty domina zniknęły im sprzed oczu. Równie dobrze możesz nadać temu ostatniemu ćwiczeniu charakter współzawodnictwa, przyznając każdej z par punkty za dobrze zapamiętane zdanie. 

Załączniki

Załącznik stanowi arkusz domina do wydrukowania i pocięcia przez nauczyciela.
OPISPobierz opis jako plik PDF do wydruku
.pdf Pobierz plik: Domino_Present_Simple.pdf

Skomentuj