Title-ct-shaddow

Ruletka gramatyczna - strona bierna Present i Past Simple

Eb8da738-bc05-41f3-9c56-fe7831914af8

Ruletka gramatyczna - strona bierna Present i Past Simple

Grammar roulette - Present and Past Simple Passive Voice

Poziom

pre-intermediate, słabsze intermediate

Czas

10 min.

Cel

Automatyzacja składni zdań w stronie biernej czasów Present Simple i Past Simple. Poprawa zdolności uczniów do monitorowania wypowiedzi pod kontem ich poprawności językowej. 

Przygotowanie

Wydrukuj i powiel załącznik. Będziesz potrzebować jednego arkusza na grupę 2,3 osób.

Przebieg

Ćwiczenie, choć ilustruje stronę bierną najprostszych czasów, wymaga od uczniów rzetelnej znajomości tematu. Zdecydowanie nie proponowałabym go grupom, w których zagadnienie to zostało dopiero co wprowadzone - raczej nie wypali, a może zniechęcić. 

Każdy arkusz składa się z zestawu zdań w stronie biernej czasów Past i Present Simple, z których niektóre są prawidłowe, a niektóre nie. Uczniowie mogą postawić do 100$ na każde zdanie, obstawiając czy jest ono poprawne, czy też nie. Jeśli grupa ma rację, dodaje postawioną kwotę do swojej puli. Jeśli zaś mylnie oceniła zdanie, odejmuje kwotę. Wygrywa grupa, która zdobyła najwięcej pieniędzy po zakończonym ćwiczeniu. Mamy np. zdanie:

  • My car was stole last night.

Uczestnicy każdej grupy wspólnie decydują, czy zdanie jest poprawne, czy też nie i stawiają określoną kwotę (do 100$) na swoją decyzję.  Np. mogą postawić 50$ na to, że zdanie jest niepoprawne, lub np.20$ na to, że jest poprawne. W powyższej sytuacji grupa, która obstawiła błędność zdania dodaje 50$ do swojego konta, natomiast grupa, która stwierdziła, że zdanie jest poprawne, odejmuje 20$. Ażeby mieć nieco więcej kontroli nad ćwiczeniem, możesz narysować na tablicy tabelę zakładów dla wszystkich grup i sam/-a dodawać lub obejmować zaryzykowane przez nich sumy. Dla wygody, kwoty zakładów mogą być wielokrotnością 10 (możesz to zastrzec przed rozpoczęciem ćwiczenia). Wygrywa oczywiście ta grupa/para, która zdobędzie najwięcej pieniędzy pod koniec ćwiczenia. Jeśli zostało Ci trochę czasu, skupcie się na błędnie napisanych zdaniach i wspólnie ustalcie ich poprawne wersje.

Jeśli oraganizujesz ruletkę po raz pierwszy, pewnie spędzisz trochę czasu tłumacząc jej zasady uczniom. Nie zrażaj się jednak. Ręczę, że gdy tylko przebijecie się przez pierwsze komplikacje, będzie to zabawa generująca ogromne emocje i zagrzewająca uczniów do rywalizacji.      

Załączniki

Załącznik stanowi arkusz do wydrukowania i powielenia przez nauczyciela.
OPISPobierz opis jako plik PDF do wydruku
.pdf Pobierz plik: Grammar_roulette_Passive_Voice.pdf

Skomentuj