Title-ct-shaddow

Układanka zdaniowa - 1-szy tryb warunkowy - Jeśli się spóźnisz...

B9569da4-09c7-4c21-8e22-2e97c2b0cb8a

Układanka zdaniowa - 1-szy tryb warunkowy - Jeśli się spóźnisz...

Cut up sentences - conditional type 1 - If you're late.....

Poziom

Dobry pre-intermediate, intermediate (starsze dzieci, młodzież, dorośli)

Czas

10-15 min (w zależności od realnego poziomu grupy)

Cel

Ćwiczenie pomaga uczniom zautomatyzować właściwą składnię zdań w 1-szym trybie warunkowym, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności użytych czasów gramatycznych. Stanowi dobrą ilustrację różnicy pomiędzy "if" i "unless". Ćwiczenie rozwija również pamięć i ogólną płynność językową.

Przygotowanie

Wydrukuj odpowiednią liczbę arkuszy z ćwiczeniem (1 dla grupy ok 3-osobowej) i potnij je wzdłuż przerywanych linii. Jeśli chcesz, aby raz przygotowany zestaw posłużył Ci wielokrotnie, możesz wydrukować go na papierze technicznym lub zalaminować przed wycięciem. Zepnij każdy pocięty zestaw spinaczem i umieść w opisanej kopercie. Ja używam do tego celu kopert kolorowych, które później łatwo wytropić w moich nauczycielskich "zbiorach":)

Przebieg

Zapytaj uczniów:

  • What will happen if a teacher is late for work?

Padnie z pewnością wiele odpowiedzi, z których najciekawsze możesz napisać na tablicy. Nawet jeśli uczniowie udzielają swoich odpowiedzi, stosując inne struktury, Ty zapisuj je przy użyciu 1st conditional. Teraz podziel uczniów na pary lub grupy 3-osobowe i rozdaj im pocięte arkusze. Uprzedź ich, że będą teraz dopasowywać początki podobnych do powyższego zdań do ich logicznych zakończeń. Ustal limit czasu (ok 5 min). Monitoruj pracę uczniów i pomagaj, kiedy trzeba. Gdy wszystkie elementy układanki są już na miejscu, poproś uczniów, aby po kolei odczytali zdania na głos. Jeśli wersje wszystkich grup są poprawne, poproś uczniów, aby spojrzeli uważnie na  zdania warunkowe, które dopiero co ułożyli. Zapytaj ich:

  • What tense do we use after "if"?
  • And in the other part of the sentence?
  • Look at sentences no 4 and 12. What's the difference between "if" and "unless"?

Problematyczna bywa zazwyczaj odpowiedź na to ostatnie pytanie. Postaraj się więc naprowdzić uczniów na właściwy trop, np. wskazując negację w zdaniu z "if" i jej brak w zdaniu z "unless".

Narysuj na tablicy znak ostrzegawczy (wykrzyknik w trójkącie). Z pewnością większość uczniów będzie wiedzieć, co on oznacza. Obok znaku zacznij pisać zdanie:

  • No "will" after.....

Uczniowie powinni, patrząc na zdania warunkowe, wywnioskować właściwą odpowiedź. Po zakończonym ćwiczeniu warto zapisać składnię 1-szego trybu warunkowego na tablicy.

Jeśli grupa szybko uporała się z ćwiczeniem, daj im 2 min na zapamiętanie jak największej liczby ułożonych przed chwilą zdań. Po upływie tego czasu, poproś, aby zebrali pierwsze połówki układanki zdaniowej (te ponumerowane) i odłożyli je na bok. Teraz podawaj po kolei numery zdań, które chcesz usłyszeć w całości, a wywołani uczniowie powinni je odtworzyć z pamięci. Zwróć szczególną uwagę na to, czy grupa w swoich odpowiedziach prawidłowych form czasowników. Zachęcaj uczniów do samodzielnego "poprawiania się". Jeśli masz do czynienia z rezolutną grupą, możesz nadać temu ćwiczeniu charakter współzawodnictwa. Podziel uczniów na dwie drużyny, narysuj na tablicy prostą tabelę wyników i przyznawaj każdej z drużyn po punkcie za prawidłowo odtworzone z pamięci zdanie. Nagródź każdego z członków zwycieskiej drużyny (stempelkiem, naklejką, plusem itp.). Zostało Ci jeszcze trochę czasu? Zagraj z uczniami w conditional chain. Powiedz zdanie w 1-szym trybie warunkowym, np.:

  • If I'm late for work, the boss will fire me.

Wskazany uczeń ma za zadanie dopowiedzieć dalszą część narracji, nawiązując do poprzedniego zdania:

  • If the boss fires me, I'll be unemployed.
  • If I'm unemployed, I won't have any money etc.

Skrupulatnie monitoruj poprawność wypowiadanych zdań.

Załączniki

Załącznik stanowi arkusz zawierający zdania w 1-szym trybie warunkowym do wydruku i pocięcia na fragmenty.
OPISPobierz opis jako plik PDF do wydruku
.pdf Pobierz plik: Ukladanka_zdaniowa_1_szy_tryb_warunkowy.pdf

Skomentuj