Title-ct-shaddow

Trio porównawcze - stopień wyższy i najwyższy przymiotnika

1a0495bc-1609-4b11-8105-295af2567d5c

Trio porównawcze - stopień wyższy i najwyższy przymiotnika

Comparative and superlative trios

Poziom

elementary, słabszy pre-intermediate

Czas

10 min.

Cel

Automatyzacja użycia przymiotnika w stopniu wyższym i najwyższym. Poprawa ogolnej płynności mowy.

Przygotowanie

Wydrukuj i powiel załącznik. Będziesz potrzebować jednego zestawu kart na grupę 2,3 osób.

Przebieg

Ćwiczenie nadaje się dla grup, które potrzebują przećwiczyć stopniowanie róznych rodzajów przymiotników w mowie. Nie stosowałabym go raczej podczas pierwszej lekcji dotyczącej tego tematu, choć to naturalnie zależy od grupy.

Podziel uczniów na pary i rozdaj im pocięte karty. Poproś ażeby połozyli je na stosiku, awersem do dołu. Jeśli masz do czynienia z nieco słabszą grupą, dobrze jest przed rozpoczęciem ćwiczenia upewnić się, że wszyscy znają przymiotniki umieszczone na kartach i pamiętają jak sie je stopniuje. Każdy uczestnik grupy po kolei losuje swoją kartę i tworzy przynajmniej dwa zdania porównujące przedmioty, które się na niej znajdują, przy użyciu danego przymiotnika. Jedno zdanie ma zawierać ten przymiotnik w stopniu wyższym, zaś drugie w najwyższym.

Założmy np. że uczeń wylosował kartę z obrazkami trójki dzieci różnego wzrostu i przymiotnikiem "tall". Musi więc stworzyć zdania:

  • A is taller than B. C is the tallest.

Za każde poprawne zdanie, uczeń dostaje jeden punkt. W kwestiach spornych, uczniowie konsultują się z nauczycielem. Zabawę w każdej grupie wygrywa osoba, która zbierze najwięcej punktów pod koniec ćwiczenia. Monitoruj pracę uczniów i pomagaj w razie potrzeby.

Załączniki

Załącznik stanowi arkusz do wydrukowania, powielenia i pocięcia przez nauczyciela.
OPISPobierz opis jako plik PDF do wydruku
.pdf Pobierz plik: Comparative_and_superlative_trios.pdf

Skomentuj