Title-ct-shaddow

Domino - Past Continuous - opowiadanie

9af089d6-6bf7-4f85-908e-ff6d16eab112

Domino - Past Continuous - opowiadanie

Past Continuous - storytelling - Domino

Poziom

intermediate

Czas

10 - 15 min.

Cel

Poprawa ogólnej płynności mowy. Automatyzacja użycia czasów Past Continuous i Past Simple w celu prowadzenia narracji.

Przygotowanie

Wydrukuj i wytnij załącznik. Będziesz potrzebować jednego zestawu domina na grupę 2-3 osób. Ja zazwyczaj drukuję każdy zestaw na kartce bloku technicznego w innym kolorze, ażeby uniknąć pomieszania się zestawów na lekcji (o co w ferworze pracy nietrudno). Ma to jeszcze ten dodatkowy plus, że twardsze karty podłużą Ci na znacznie dłużej. Wystarczy jedynie umieścić pocięte już zestawy w opisanej kopercie i odłożyć na później.  

Przebieg

Podziel uczniów na grupy 2-3-osobowe; w bardziej licznej grupie ktoś z pewnością będzie się obijał. Zapowiedz, że za chwilę będą mieli za zadanie poprawnie ułożyć historyjkę o zabarwieniu kryminalnym. Rozdaj każdej grupie pocięte zestawy. Ustal limit czasowy (od 2 do 4 min. w zależności od poziomu grupy). Po upływie czasu poproś o odczytanie prawidłowej wersji historii. Teraz zwróć uwagę uczniów na użyte w opowiadaniu czasowniki w czasie Past Continuous. Z pewnością uczniowie zacytują zdanie: "She was listening to some music on the radio when suddenly she hit something on the road." Zapisz je na tablicy i zapytaj uczniów, która z czynności opisanych w zdaniu była dłuższa (stanowiła tło narracji), a która krótsza (jednorazowe, dynamiczne wydarzenie). Ja zazwyczaj rysuję na tablicy również oś czasu, na której zaznaczam czynności opisane w zdaniu. Grupa powinna z Twoją pomocą szybko odpowiedzieć sobie na pytanie kiedy używamy w narracji czasu Past Simple, a kiedy Past Continuous. 

Jeśli zostało Ci jeszcze trochę czasu, daj uczniom chwilę (ok. 2min.) na uważne przyjrzenie sie historyjce i zapamiętanie jej. Zapowiedz im, że zaraz będą musieli ją opowiedzieć.  Po upływie czasu, uczniowie usuwają co drugą kartę ze swojego zestawu domina. Ich zadaniem jest teraz odtworzenie tego opowiadania z pamięci, posiłkując się kartami, które zostały na stole. Wysłuchaj kilku takich historyjek, korygując błędne użycia omawianych czasów. 

Załączniki

Załącznik stanowi arkusz domina do wydrukowania i pocięcia przez nauczyciela.
OPISPobierz opis jako plik PDF do wydruku
.pdf Pobierz plik: Domino_Past_Continuous__storytelling.pdf

Skomentuj