Title-ct-shaddow

Układanka obrazkowa - past simple - dzień z życia ucznia

4b88ed76-f258-444e-95f0-ea1b032d0a06

Układanka obrazkowa - past simple - dzień z życia ucznia

Match and say - past simple - A day in the life of student

Poziom

Elementary, słaby pre-intermediate (starsze dzieci, młodzież, dorośli)

Czas

10-15 min (w zależności od realnego poziomu grupy)

Cel

Ćwiczenie pomaga uczniom zautomatyzować właściwą składnię zdań twierdzących i pytań w czasie Past Simple oraz określanie czasu. Rozwija również pamięć i ogólną płynność językową. Zachęca uczniów do efektywnej pracy w grupie.

Przygotowanie

Wydrukuj odpowiednią liczbę arkuszy z ćwiczeniem (1 dla grupy ok 3-osobowej) i potnij je wzdłuż przerywanych linii. Jeśli chcesz, aby raz przygotowany zestaw posłużył Ci wielokrotnie, możesz wydrukować go na papierze technicznym lub zalaminować przed wycięciem. Zepnij każdy pocięty zestaw spinaczem i umieść w opisanej kopercie. Ja używam do tego celu kopert kolorowych, które później łatwo wytropić w moich nauczycielskich "zbiorach":)

Przebieg

Napisz na tablicy:

  • 7 p.m. yesterday

Powiedz:

  • I met my friends at 7 o'clock yesterday. And you? What did you do?

Zbierz kilka ciekawych odpowiedzi i zapisz je na tablicy. Podziel uczniów na pary lub grupy 3-osobowe i rozdaj im pocięte arkusze. Uprzedź ich, że będą teraz dopasowywać obrazki przedstawiające dzień wyjęty z życia ucznia do podpisów pod nimi. Ustal limit czasu (ok 5 min). Ćwiczenie przeznaczone jest dla uczniów, którzy już wcześniej zetknęli się z Past Simple, ale warto monitorować ich pracę i pomagac, jesli trzeba. Gdy wszystkie elementy układanki są już na miejscu, poproś uczniów, aby po kolei odczytali zdania na głos.Potem zacznij zadawać pytania:

  • What time did he brush his teeth?
  • What time did he go to bed?

Nalegaj na odpowiedzi pełnym zdaniem. Skrupulatnie monitoruj poprawność wypowiedzi.

Jeśli grupa szybko uporała się z ćwiczeniem, daj im 2 min na zapamiętanie jak największej liczby czynności wykonanych przez ucznia. Po upływie tego czasu, poproś, aby zebrali podpisy pod zdaniami i odłożyli je na bok. Teraz podawaj wyrywkowo godziny na wybranych obrazkach,a wywołani uczniowie powinni odtworzyć zdania z pamięci. Zwróć szczególną uwagę na to, czy grupa w swoich odpowiedziach właściwie używa czasu Past Simple. Zachęcaj uczniów do samodzielnego "poprawiania się". Jeśli masz do czynienia z rezolutną grupą, możesz nadać temu ćwiczeniu charakter wspólzawodnictwa. Podziel uczniów na dwie drużyny, narysuj na tablicy prostą tabelę wyników i przyznawaj każdej z drużyn po punkcie za prawidłowo odtworzone z pamięci zdanie. Nagródź każdego z członków zwycieskiej drużyny (stempelkiem, naklejką, plusem itp.). 

Załączniki

Załącznik stanowi arkusz zawierający obrazki zdaniowe i pasujące do nich zdania w czasie Past Simple, służące do wydruku i pocięcia.
OPISPobierz opis jako plik PDF do wydruku
.pdf Pobierz plik: Ukladanka_obrazkowa_past_simple_dzien_z_zycia_studenta.pdf

Skomentuj