Title-ct-shaddow

Układanka zdaniowa - question tags

420c5895-3f2b-48a0-9d61-b82558b5852c

Układanka zdaniowa - question tags

Cut up sentences - question tags

Poziom

Pre-intermediate, słaby intermediate (starsze dzieci, młodzież, dorośli)

Czas

10-15 min (w zależności od realnego poziomu grupy)

Cel

Ćwiczenie pomaga uczniom zautomatyzować właściwą składnię zdań z question tags.Rozwija również pamięć i ogólną płynność językową.

Przygotowanie

Wydrukuj odpowiednią liczbę arkuszy z ćwiczeniem (1 dla grupy ok 3-osobowej) i potnij je wzdłuż przerywanych linii. Jeśli chcesz, aby raz przygotowany zestaw posłużył Ci wielokrotnie, możesz wydrukować go na papierze technicznym lub zalaminować przed wycięciem. Zepnij każdy pocięty zestaw spinaczem i umieść w opisanej kopercie. Ja używam do tego celu kopert kolorowych, które później łatwo wytropić w moich nauczycielskich "zbiorach":)

Przebieg

Napisz na tablicy:

  • You've already had lunch, .........

i poproś uczniów, aby dokończyli zdanie. Padnie być może kilka propozycji, ale Ty zapisz na tablicy jedynie uzyskaną od uczniów właściwą question tag. Podziel uczniów na pary lub grupy 3-osobowe i rozdaj im pocięte arkusze. Uprzedź ich, że będą teraz dopasowywać początki zdań do ich logicznych zakończeń (trochę tak jak przed chwilą na tablicy). Ustal limit czasu (ok 5 min). Ćwiczenie przeznaczone jest dla uczniów, którzy już wcześniej zetknęli się z question tags, ale na wszelki wypadek warto upewnić się, czy co nieco pamiętają. Gdy wszystkie elementy układanki są już na miejscu, poproś uczniów, aby po kolei odczytali zdania na głos. Jeśli wersje wszystkich grup są poprawne, poproś uczniów, aby spojrzeli uważnie na  zdania, które ułożyli, zwracając baczną uwagę na wytłuszczone słowa . Zapytaj ich:

  • Which words are printed in bold in sentence 1?
  • Why do you think they're printed in bold?
  • What's the connection between them?
  • The second part of each sentence is called "a question tag". How do we make question tags, then?
  • What do we need question tags for?

Uczniowie powinni z Twoją pomocą ustalić prawidłowy sposób tworzenia question tags i cel ich używania. Właściwą odpowiedzi zapisz w krótkiej, przystępnej formie na tablicy.

Jeśli grupa szybko uporała się z ćwiczeniem, daj im 2 min na zapamiętanie jak największej liczby ułożonych przed chwilą zdań. Po upływie tego czasu, poproś, aby zebrali pierwsze połówki układanki zdaniowej (te ponumerowane) i odłożyli je na bok. Uczniowie powinni widzieć przed sobą jedynie question tags. Teraz podawaj po kolei numery zdań, które chcesz usłyszeć w całości, a wywołani uczniowie powinni je odtworzyć z pamięci. Zwróć szczególną uwagę na poprawność czasowników - mają one pasować do odpowiadających im question tags. Oczywście, mniej nas tu obchodzi wyrecytowanie zdania "słowo w słowo". Zachęcaj uczniów do samodzielnego "poprawiania się". Jeśli masz do czynienia z rezolutną grupą, możesz nadać temu ćwiczeniu charakter wspólzawodnictwa. Podziel uczniów na dwie drużyny, narysuj na tablicy prostą tabelę wyników i przyznawaj każdej z drużyn po punkcie za prawidłowo odtworzone z pamięci zdanie. Nagródź każdego z członków zwycieskiej drużyny (stempelkiem, naklejką, plusem itp.). Zostało Ci jeszcze chwilę czasu? Sięgnij po piłeczkę (musi być na tyle lekka, aby nie zrobiła nikomu krzywdy). Rzucaj do wybranych uczniów piłkę, mówiąc np.:

  • It's raining,.......
  • She stole it, ......etc

Uczeń ma za zadanie odrzucić w do Ciebie piłkę, dopowiadając właściwą question tag.

  • isn't it?
  • didn't she? etc

Zakończ zabawę, gdy tylko upewnisz się, że grupa w dostatecznym stopniu zautomatyzowała użycie question tags.

 

Załączniki

Załącznik stanowi arkusz zawierający zdania z question tags we wszystkich czasach gramatycznych, do wydruku i pocięcia.
OPISPobierz opis jako plik PDF do wydruku
.pdf Pobierz plik: Uk_adanka_zdaniowa_question_tags_.pdf

Skomentuj