Title-ct-shaddow

Układanka zdaniowa - past perfect

59c670a6-9da9-448a-ba8a-226ea3384304

Układanka zdaniowa - past perfect

Cut up sentences - past perfect

Poziom

intermediate, upper-intermediate (dzieci, młodzież, dorośli)

Czas

10-15 min (w zależności od realnego poziomu grupy)

Cel

Ćwiczenie pomaga uczniom zautomatyzować właściwą składnię zdań z użyciem czasów Past Perfect i Past Simple. Stanowi dobrą ilustrację różnicy chronologicznych pomiędzy czynnościami, która uzasadnia użycie właściwego czasu.

Przygotowanie

Wydrukuj odpowiednią liczbę arkuszy z ćwiczeniem (1 dla grupy ok 3-osobowej) i potnij je wzdłuż przerywanych linii. Jeśli chcesz, aby raz przygotowany zestaw posłużył Ci wielokrotnie, możesz wydrukować go na papierze technicznym lub zalaminować przed wycięciem. Zepnij każdy pocięty zestaw spinaczem i umieść w opisanej kopercie. Ja używam do tego celu kopert kolorowych, które później łatwo wytropić w moich nauczycielskich "zbiorach":)

Przebieg

Napisz na tablicy:

  • Cathy didn't go to the party, because she had had a tough day at work.

i poproś uczniów, aby wskazali w tym zdaniu czasowniki. Podkreśl je. Następnie zapytaj, która z opisanych w zdaniu czynności nastąpiła chronologicznie jako pierwsza, a która jako druga. Zaznacz je cyframi 1 i 2. Poproś uczniów o nazwanie czasów zastosowanych w zdaniu dla opisania każdej z tych czynności. Powinni rozpoznać przynajmniej Past Simple. Podziel uczniów na pary lub grupy 3-osobowe i rozdaj im pocięte arkusze. Uprzedź ich, że będą teraz dopasowywać początki zdań do ich logicznych zakończeń. Ustal limit czasu (ok 5 min). Gdy wszystkie elementy układanki są już na miejscu, poproś uczniów, aby po kolei odczytali zdania na głos. Jeśli wersje wszystkich grup są poprawne, poproś uczniów, aby spojrzeli uważnie na  zdania, które przed chwilą ułożyli. Zapytaj ich:

  • Which activity happened first in sentence no 1? What about sentence no 2, 3 etc?
  • Are the activities mentioned in the order in which they actually happened?
  • There's a tense that we use to describe things that happened before another action in the past. Do you know its name? How do we form it?

 

Uczniowie powinni z Twoją pomocą ustalić w jaki sposób tworzymy zdania w Past Perfect i po co go używamy. Właściwą odpowiedzi zapisz w przystępnej formie na tablicy. W przypadku Past Perfect najlepiej sprawdzają się osie czasu.

Jeśli grupa szybko uporała się z ćwiczeniem, daj im 2 min na zapamiętanie jak największej liczby ułożonych przed chwilą zdań. Po upływie tego czasu, poproś, aby zebrali drugie połówki układanki zdaniowej (te bez numeru) i odłożyli je na bok. Teraz podawaj po kolei numery zdań, które chcesz usłyszeć w całości, a wywołani uczniowie powinni je odtworzyć z pamięci. Zwróć szczególną uwagę na to, czy grupa w swoich odpowiedziach właściwie używa czasu Past Perfect. Zachęcaj uczniów do samodzielnego "poprawiania się". Jeśli masz do czynienia z rezolutną grupą, możesz nadać temu ćwiczeniu charakter wspólzawodnictwa. Podziel uczniów na dwie drużyny, narysuj na tablicy prostą tabelę wyników i przyznawaj każdej z drużyn po punkcie za prawidłowo odtworzone z pamięci zdanie. Nagródź każdego z członków zwycieskiej drużyny (stempelkiem, naklejką, plusem itp.). 

Załączniki

Załącznik stanowi arkusz zawierający zdania w czasie Past Perfect do wydruku i pocięcia.
OPISPobierz opis jako plik PDF do wydruku
.pdf Pobierz plik: Ukladanka_zdaniowa_past_perfect.pdf

Skomentuj