Title-ct-shaddow

Układanka zdaniowa - passive voice - present simple

8e6dc64b-36a3-4aa1-886e-836bfe52c9ea

Układanka zdaniowa - passive voice - present simple

Cut up sentences - passive voice - present simple

Poziom

Pre-intermediate, słaby intermediate (dzieci, młodzież, dorośli)

Czas

10-15 min (w zależności od realnego poziomu grupy)

Cel

Ćwiczenie pomaga uczniom zautomatyzować właściwą składnię zdań twierdzących i pytań w stronie biernej czasu Present Simple.Rozwija również pamięć i ogólną płynność językową.

Przygotowanie

Wydrukuj odpowiednią liczbę arkuszy z ćwiczeniem (1 dla grupy ok 3-osobowej) i potnij je wzdłuż przerywanych linii. Jeśli chcesz, aby raz przygotowany zestaw posłużył Ci wielokrotnie, możesz wydrukować go na papierze technicznym lub zalaminować przed wycięciem. Zepnij każdy pocięty zestaw spinaczem i umieść w opisanej kopercie. Ja używam do tego celu kopert kolorowych, które później łatwo wytropić w moich nauczycielskich "zbiorach":)

Przebieg

Napisz na tablicy:

  • Cheese | make | milk.

i poproś uczniów, aby ułożyli z tego poprawne zdanie. Właściwą odpowiedź napisz na tablicy. Po kilku sekundach możesz zmazać zapisane zdanie i zapytać uczniów:

  • What is cheese made from?

Powinni szybko udzielić prawidłowej odpowiedzi.

Podziel uczniów na pary lub grupy 3-osobowe i rozdaj im pocięte arkusze. Uprzedź ich, że będą teraz dopasowywać do siebie elementy zdań w stronie biernej (trochę tak jak przed chwilą na tablicy). Ustal limit czasu (ok 5 min). Ćwiczenie przeznaczone jest dla uczniów, którzy już wcześniej zetknęli się ze stoną bierną, ale na wszelki wypadek warto upewnić się, czy co nieco pamiętają. Gdy wszystkie elementy układanki są już na miejscu, poproś uczniów, aby po kolei odczytali zdania na głos. Jeśli wersje wszystkich grup są poprawne, poproś uczniów, aby spojrzeli uważnie na  ułożone zdania i postarali się zapamiętać środkową kolumnę (czasowniki w stronie biernej). Po ok. minucie, uczniowie zbierają czasowniki ze środkowej kolumny i kładą je na bok. Ich zadaniem jest teraz odtworzenie zdań częściowo z pamięci.  Wyczytuj po kolei numery zdań, które chcesz usłyszeć w całości, a wywołani uczniowie powinni je powiedzieć. Zwróć szczególną uwagę na to, czy grupa w swoich odpowiedziach właściwie używa strony biernej. Zachęcaj uczniów do samodzielnego "poprawiania się".

Jesli została Ci jeszcze chwila czasu, zbierz wszystkie układanki lub poproś uczniów, aby to zrobili. Teraz zacznij zadawać pytania do zdań, które uczniowie przed chwilą układali. Np.:

  • Why are elephants killed?
  • What is steel used for?
  • What are my gloves made of?

Jeśli masz do czynienia z rezolutną grupą, możesz nadać temu ćwiczeniu charakter wspólzawodnictwa. Podziel uczniów na dwie drużyny, narysuj na tablicy prostą tabelę wyników i przyznawaj każdej z drużyn po punkcie za prawidłowo odtworzone z pamięci zdanie. Nagródź każdego z członków zwycieskiej drużyny (stempelkiem, naklejką, plusem itp.). 

Załączniki

Załącznik stanowi arkusz zawierający zdania w stronie biernej w formie układanki, do wydruku i pocięcia.
OPISPobierz opis jako plik PDF do wydruku
.pdf Pobierz plik: Uk_adanka_zdaniowa_passive_voice_present_simple.pdf

Skomentuj