Title-ct-shaddow

Porównaj Pary

7b59fbfd-7962-417c-a2de-46c22a245d32

Porównaj Pary

Comparative Duos

Poziom

elementary, pre-intermediate (raczej dzieci i młodzież niż dorośli)

Czas

10 min.

Cel

Poprawa ogolnej płynności mowy. Automatyzacja składni zdań z przymiotnikiem w stopniu wyższym.

Przygotowanie

Wydrukuj i wytnij załącznik. Będziesz potrzebować jednego zestawu kart na grupę 2-3 osób. Ja zazwyczaj drukuję każdy zestaw na kartce bloku technicznego w innym kolorze, ażeby uniknąć pomieszania się zestawów na lekcji (o co w ferworze pracy nietrudno). Ma to jeszcze ten dodatkowy plus, że twardsze karty podłużą Ci na znacznie dłużej. Wystarczy jedynie umieścić pocięte już zestawy w opisanej kopercie i odłożyć na później. 

Przebieg

Ćwiczenie nadaje się dla grup, które znają już zasady stopniowania przymiotników i potrzebują jedynie wytrenować użycie tej w mowie. Nie stosowałabym go raczej podczas pierwszej lekcji na temat stopniowania, choć zależy to oczywiście od ogólnej "lotności" grupy. Ćwiczenie może utknąć w martwym punkcie również wtedy, jeśli większość Twoich uczniów ma awersję do jakichkolwiek wypowiedzi. W takim przypadku, konieczne będzie skrupulatne monitorownie klasowych mruków.

Podziel uczniów na 2,3-osobowe grupy i rozdaj im pocięte zestawy kart. Poproś ich, ażeby ułożyli je na stosiku, awersem do dołu. Zapowiedz, że teraz będą po kolei losować karty, a zadaniem losującego będzie powiedzeć dwa zdania porównujące parę przedmiotów/zjawisk na wybranej karcie. Przypuśćmy, że wylosowana została karta meat/fish.Uczeń musi więc powiedzieć np.:

  • Fish is more expensive than meat.
  • Fish is healthier than meat. etc.

Reszta uczniów w grupie słucha osoby mówiącej i ocenia poprawność zdań. Jeśli zdanie powiedziane jest poprawnie, jego autor może zatrzymać kartę. Jeśli nie, odkłada ją z powrotem na stosik. Kwestie sporne rozstrzyga nauczyciel. Wygrywa osoba, która zbierze największą liczbę kart pod koniec ćwiczenia. Jeśli zostało Ci jeszcze trochę czasu, możesz poprosić uczniów, ażeby przytoczyli najbardziej interesujące zdania, które padły w ich grupie. Zapisz je na tablicy i zapytaj, czy reszta się z nimi zgadza. W rezolutnym zespole klasowym może to zapoczątkować ciekawą rozmowę.

Załączniki

Załącznik stanowi arkusz do wydrukowania i pocięcia przez nauczyciela.
OPISPobierz opis jako plik PDF do wydruku
.pdf Pobierz plik: Comparative_Duos.pdf

Skomentuj