Title-ct-shaddow

Układanka obrazkowa - present perfect continuous

937d2360-39de-4b48-a140-21f32a18b00f

Układanka obrazkowa - present perfect continuous

Match and say - Present Perfect Continous - What have they been doing?

Poziom

Pre-intermediate, słaby intermediate (starsze dzieci, młodzież, dorośli)

Czas

10-15 min (w zależności od realnego poziomu grupy)

Cel

Ćwiczenie pomaga uczniom zautomatyzować właściwą składnię zdań twierdzących w czasie Present Perfect Continuous. Ilustruje również właściwy kontekst sytuacyjny dla użycia tego czasu.Rozwija pamięć i ogólną płynność językową.

Przygotowanie

Wydrukuj odpowiednią liczbę arkuszy z ćwiczeniem (1 dla grupy ok 3-osobowej) i potnij je wzdłuż przerywanych linii. Jeśli chcesz, aby raz przygotowany zestaw posłużył Ci wielokrotnie, możesz wydrukować go na papierze technicznym lub zalaminować przed wycięciem. Zepnij każdy pocięty zestaw spinaczem i umieść w opisanej kopercie. Ja używam do tego celu kopert kolorowych, które później łatwo wytropić w moich nauczycielskich "zbiorach":)

Przebieg

Napisz na tablicy:

  • I've been jogging.

i poudawaj osobę wyczerpaną treningiem (zmęczona mina, gest ucierania potu z czoła itp.). Teraz zapytaj uczniów:

  • Am I still jogging?

Z pewnością większość odpowie, że nie. Uciesz się z tej odpowiedzi. W przystępny sposób zapisz na tablicy składnię zdania twierdzącego w Present Perfect Continuous.  Podziel uczniów na pary lub grupy 3-osobowe i rozdaj im pocięte arkusze. Uprzedź ich, że będą teraz dopasowywać obrazki do zdań je opisujących, z tym że sami będą musieli najpierw te zdania uzupełnić . Ustal limit czasu (ok 5 min). Ćwiczenie przeznaczone jest dla uczniów, którzy już wcześniej zetknęli się z Present Perfect Continuous, ale na wszelki wypadek warto upewnić się, czy co nieco pamiętają.

Gdy wszystkie elementy układanki są już na miejscu, poproś uczniów, aby po kolei odczytali zdania na głos. Jeśli wersje wszystkich grup są poprawne, daj im 2 min na zapamiętanie jak największej liczby ułożonych przed chwilą zdań. Po upływie tego czasu, poproś, aby zebrali zdania i odłożyli je na bok. Teraz podawaj po kolei numery obrazków, a wywołani uczniowie powinni je odtworzyć z pamięci. Zwróć szczególną uwagę na to, czy grupa w swoich odpowiedziach właściwie używa czasu Present Perfect Continuous. Zachęcaj uczniów do samodzielnego "poprawiania się". Jeśli masz do czynienia z rezolutną grupą, możesz nadać temu ćwiczeniu charakter wspólzawodnictwa. Podziel uczniów na dwie drużyny, narysuj na tablicy prostą tabelę wyników i przyznawaj każdej z drużyn po punkcie za prawidłowo odtworzone z pamięci zdanie. Nagródź każdego z członków zwycieskiej drużyny (stempelkiem, naklejką, plusem itp.). 

Załączniki

Załącznik stanowi arkusz zawierający zdania w czasie Present Perfect Continuous oraz pasujące do nich obrazki do wydruku i pocięcia.
OPISPobierz opis jako plik PDF do wydruku
.pdf Pobierz plik: Uk_adanka_obrazkowa_present_perfect_continuous.pdf

Skomentuj