Title-ct-shaddow

Układanka zdaniowa - 3-ci tryb war. - Gdybyś mnie posłuchał...

Ad6908f4-4690-4dcc-bdaa-5a9e2ea5cc22

Układanka zdaniowa - 3-ci tryb war. - Gdybyś mnie posłuchał...

Cut up sentences - conditional type 3 - If you'd listened to my advice...

Poziom

Intermediate, upper-intermediate (młodzież, dorośli)

Czas

10-15 min (w zależności od realnego poziomu grupy)

Cel

Ćwiczenie pomaga uczniom zautomatyzować właściwą składnię zdań w 3-cim trybie warunkowym. Rozwija również pamięć i ogólną płynność językową.

Przygotowanie

Wydrukuj odpowiednią liczbę arkuszy z ćwiczeniem (1 dla grupy ok 3-osobowej) i potnij je wzdłuż przerywanych linii. Jeśli chcesz, aby raz przygotowany zestaw posłużył Ci wielokrotnie, możesz wydrukować go na papierze technicznym lub zalaminować przed wycięciem. Zepnij każdy pocięty zestaw spinaczem i umieść w opisanej kopercie. Ja używam do tego celu kopert kolorowych, które później łatwo wytropić w moich nauczycielskich "zbiorach":)

Przebieg

Zapytaj uczniów:

  • Can we change the past?
  • Do you sometimes complain about the things you did or didn't do in the past?
  • What does "crying over spilt milk" mean?

Jeśli masz do czynienia z rezolutną grupą, padnie z pewnością wiele ciekawych odpowiedzi.Jeśli nie, naprowadź uczniów na właściwy trop, np.: wyjaśnij przysłowie. Powiedz uczniom, że teraz będą składać zdania, które są właśnie takim "płaczem nad rozlanym mlekiem". Podziel uczniów na pary lub grupy 3-osobowe i rozdaj im pocięte arkusze. Uprzedź ich, że będą teraz dopasowywać początki zdań do ich logicznych zakończeń. Ustal limit czasu (ok 5 min). Monitoruj pracę uczniów i pomagaj, kiedy trzeba. Gdy wszystkie elementy układanki są już na miejscu, poproś uczniów, aby po kolei odczytali zdania na głos. Jeśli wersje wszystkich grup są poprawne, poproś uczniów, aby spojrzeli uważnie na  zdania warunkowe, które dopiero co ułożyli. Zapytaj ich:

  • What tense do we use after "if"?
  • And in the other part of the sentence?

Narysuj na tablicy znak ostrzegawczy (wykrzyknik w trójkącie). Z pewnością większość uczniów będzie wiedzieć, co on oznacza. Obok znaku zacznij pisać zdanie:

  • No "would" after.....

Uczniowie powinni, patrząc na zdania warunkowe, wywnioskować właściwą odpowiedź. Po zakończonym ćwiczeniu warto zapisać składnię 3-ciego trybu warunkowego na tablicy oraz uzyskać od uczniów odpowiedź kiedy i w jakim celu go stosujemy.

Jeśli grupa szybko uporała się z ćwiczeniem, daj im 2 min na zapamiętanie jak największej liczby ułożonych przed chwilą zdań. Po upływie tego czasu, poproś, aby zebrali pierwsze połówki układanki zdaniowej (te ponumerowane) i odłożyli je na bok. Teraz podawaj po kolei numery zdań, które chcesz usłyszeć w całości, a wywołani uczniowie powinni je odtworzyć z pamięci. Zwróć szczególną uwagę na to, czy grupa w swoich odpowiedziach prawidłowych form czasowników. Zachęcaj uczniów do samodzielnego "poprawiania się". Jeśli masz do czynienia z rezolutną grupą, możesz nadać temu ćwiczeniu charakter współzawodnictwa. Podziel uczniów na dwie drużyny, narysuj na tablicy prostą tabelę wyników i przyznawaj każdej z drużyn po punkcie za prawidłowo odtworzone z pamięci zdanie. Nagródź każdego z członków zwycieskiej drużyny (stempelkiem, naklejką, plusem itp.).

Załączniki

Załącznik stanowi arkusz zawierający zdania w 3-cim trybie warunkowym do wydruku i pocięcia na fragmenty przez nauczyciela.
OPISPobierz opis jako plik PDF do wydruku
.pdf Pobierz plik: Ukladanka_zdaniowa_3_ci_tryb_warunkowy.pdf

Skomentuj