Title-ct-shaddow

Układanka zdaniowa - 2-gi tryb warunkowy - Gdybym był slawny..

D803a925-7b9b-4fb9-b645-65b7aa214ac2

Układanka zdaniowa - 2-gi tryb warunkowy - Gdybym był slawny..

Cut up sentences - conditional type 2 - If I was famous..

Poziom

Dobry pre-intermediate, intermediate (starsze dzieci, młodzież, dorośli)

Czas

10-15 min (w zależności od realnego poziomu grupy)

Cel

Ćwiczenie pomaga uczniom zautomatyzować właściwą składnię zdań w 2-gim trybie warunkowym.Rozwija również pamięć i ogólną płynność językową.

Przygotowanie

Wydrukuj odpowiednią liczbę arkuszy z ćwiczeniem (1 dla grupy ok 3-osobowej) i potnij je wzdłuż przerywanych linii. Jeśli chcesz, aby raz przygotowany zestaw posłużył Ci wielokrotnie, możesz wydrukować go na papierze technicznym lub zalaminować przed wycięciem. Zepnij każdy pocięty zestaw spinaczem i umieść w opisanej kopercie. Ja używam do tego celu kopert kolorowych, które później łatwo wytropić w moich nauczycielskich "zbiorach":)

Przebieg

Zapytaj uczniów:

  • What would you buy if I gave you 1000 PLN?

Padnie z pewnością wiele odpowiedzi, z których najciekawsze możesz napisać na tablicy. Nawet jeśli uczniowie udzielają swoich odpowiedzi, stosując inne struktury, Ty zapisuj je przy użyciu 2nd conditional. Teraz podziel uczniów na pary lub grupy 3-osobowe i rozdaj im pocięte arkusze. Uprzedź ich, że będą teraz dopasowywać początki podobnych do powyższego zdań do ich logicznych zakończeń. Ustal limit czasu (ok 5 min). Monitoruj pracę uczniów i pomagaj, kiedy trzeba. Gdy wszystkie elementy układanki są już na miejscu, poproś uczniów, aby po kolei odczytali zdania na głos. Jeśli wersje wszystkich grup są poprawne, poproś uczniów, aby spojrzeli uważnie na  zdania warunkowe, które dopiero co ułożyli. Zapytaj ich:

  • What tense do we use after "if"?
  • And in the other part of the sentence?

Narysuj na tablicy znak ostrzegawczy (wykrzyknik w trójkącie). Z pewnością większość uczniów będzie wiedzieć, co on oznacza. Obok znaku zacznij pisać zdanie:

  • No "would" after.....

Uczniowie powinni, patrząc na zdania warunkowe, wywnioskować właściwą odpowiedź. Po zakończonym ćwiczeniu warto zapisać składnię 2-giego trybu warunkowego na tablicy oraz uzyskać od uczniów odpowiedź kiedy i w jakim celu go stosujemy.

Jeśli grupa szybko uporała się z ćwiczeniem, daj im 2 min na zapamiętanie jak największej liczby ułożonych przed chwilą zdań. Po upływie tego czasu, poproś, aby zebrali pierwsze połówki układanki zdaniowej (te ponumerowane) i odłożyli je na bok. Teraz podawaj po kolei numery zdań, które chcesz usłyszeć w całości, a wywołani uczniowie powinni je odtworzyć z pamięci. Zwróć szczególną uwagę na to, czy grupa w swoich odpowiedziach prawidłowych form czasowników. Zachęcaj uczniów do samodzielnego "poprawiania się". Jeśli masz do czynienia z rezolutną grupą, możesz nadać temu ćwiczeniu charakter współzawodnictwa. Podziel uczniów na dwie drużyny, narysuj na tablicy prostą tabelę wyników i przyznawaj każdej z drużyn po punkcie za prawidłowo odtworzone z pamięci zdanie. Nagródź każdego z członków zwycieskiej drużyny (stempelkiem, naklejką, plusem itp.).

Załączniki

Załącznik stanowi arkusz zawierający zdania w 2-gim trybie warunkowym do wydruku i pocięcia na fragmenty.
OPISPobierz opis jako plik PDF do wydruku
.pdf Pobierz plik: Ukladanka_zdaniowa_2_gi_tryb_warunkowy.pdf

Skomentuj