Title-ct-shaddow

Domino - czasowniki nieregularne (Past Simple)

202bb1c0-e3ef-4593-b89c-756da82a64bf

Domino - czasowniki nieregularne (Past Simple)

Irregular Verbs Domino (Past Simple)

Poziom

elementary, ewentualnie słaby pre-intermediate

Czas

5-10 min.

Cel

Automatyzacja form przeszłych czasowników nieregularnych.

Przygotowanie

Wydrukuj i wytnij załącznik. Będziesz potrzebować jednego zestawu domina na grupę 2-3 osób. Ja zazwyczaj drukuję każdy zestaw na kartce bloku technicznego w innym kolorze, ażeby uniknąć pomieszania się zestawów (o co w ferworze pracy nietrudno). Ma to jeszcze ten dodatkowy plus, że twardsze karty podłużą Ci na znacznie dłużej.   

Przebieg

Grę zazwyczaj stosuję w grupach, w których już wprowadziłam Simple Past, ale nie zaakcentowałam faktu istnienia czasowników nieregularnych. Uczniowie układając domino kierują się instynktem (lub po prostu zgadują), a potem wspólnie "dochodzimy do wniosku", że formy przeszłe niektórych czasowników są inne niż pozostałych.

Podziel więc uczniów 2-3-osobowe; w bardziej licznej grupie ktoś z pewnością będzie się obijał. Zapowiedz, że za chwilę będą mieli za zadanie poprawnie ułożyć domino. Rozdaj każdej grupie pocięte zestawy. Możesz ustalić limit czasowy (np. 3 min.). Ćwiczenie jest proste, więc uczniowie pewno dość szybko się z nim uporają. Poproś kogoś, aby odczytał poprawną wersję. W miarę czytania, zapisuj bezokoliczniki i formy przeszłe na tablicy. Zapytaj uczniów, czy przeczytane czasowniki mają ze sobą coś wspólnego. Dla ułatwienia, możesz dla kontrastu przytoczyć kilka regularnych par. 

Jeśli zostało Ci jeszcze trochę czasu, daj uczniom 2min. (lub więcej) na przestudiowanie ułożonego już zestawu, który mają przed sobą i zapamiętanie wszystkich form. Po upływie tego czasu niech usuną co drugą kartę domina i odłożą ją na bok. Teraz będą mieli za zadanie "dopowiedzieć" z pamięci brakujące formy. Wyrywkowo sprawdź, jak wiele form zapamiętali.

Załączniki

Załącznik stanowi arkusz domina do wydrukowania i pocięcia przez nauczyciela.
OPISPobierz opis jako plik PDF do wydruku
.pdf Pobierz plik: Domino_Irregular_Verbs__Past__Simple.pdf

Skomentuj