Title-ct-shaddow

Co muszą robić?

13a0ad77-452b-43aa-b66a-21c39d797b96

Co muszą robić?

What do they have to do?

Poziom

pre-intermediate do intermediate (jeśli skoncentrujesz się na ćwiczeniu bardziej zaawansowanego słownictwa związanego z cechami charakteru)

Czas

15 min lub nieco mniej w zależności od grupy

Cel

Automatyzacja składni zdań z czasownikami modalnymi. Utrwalenie słownictwa związanego z zawodami i cechami osobowości.

Przygotowanie

Wydrukuj fiszki (najlepiej małe i duże) oraz arkusz z żabami i skarbami, który potem potniesz. Jeśli materiały wydrukujesz na twardym papierze lub zalaminujesz je, posłużą Ci na bardzo długo.

Przebieg

Zapowiedz uczniom, że za chwilę zagrają w grę związaną z zawodami, jakie ludzie wykonują w życiu. Jeśli masz do czynienia ze słabą grupą, upewnij się, przedtem że znają słownictwo zawarte na fiszkach. Po kolei pokazuj uczniom fiszki, pytając: 

  • What's his / her job? What does he / she have to do? What should he / she be like?

Szczegółowość Twoich pytań (a także stopień zaawansowania odpowiedzi, których będziesz wymagać) będzie naturalnie uzależniona od poziomu grupy. Prawidłowe odpowiedzi możesz nagrodzić tak, jak robisz to zwykle.

Po upewnieniu się, że wszyscy znają zawartość fiszek, podziel uczniów na grupy ok 3-osobowe. Każdej z nich rozdaj mniej więcej po równo małych fiszek (nie musisz drukować tylu zestawów, ile będziesz mieć podgrup - można spokojnie dzielić zestawy pomiędzy nie). Poproś uczniów w każdej podgrupie, aby położyli swoje fiszki obrazkiem do dołu. Następnie będą po kolei losować obrazki (tak, aby inni nie widzieli, co na nich jest) i opowiadać o wylosowanym zawodzie, używając modali. Np.:

  • He should be very brave. He has to fly planes.

Pozostali członkowie grupy odgadują o jaki zawód chodzi. Osoba, która odgadnie jako pierwsza, otrzymuje daną fiszkę. Wygrywa ten, kto pod koniec gry zgromadzi największą liczbę fiszek.

Jeśli zostało Ci jeszcze trochę czasu (a Twoja grupa liczy mniej niż 10 osób), wykorzystaj obrazki żab i skarbów. Zgromadź uczniów dookoła siebie - mogą usiąść na podłodze, lub przy kilku zsuniętych stołach. Rozłóż przed sobą małe fiszki obrazkiem do dołu. Następnie poproś uczniów, aby się odwrócili, lub zamknęli oczy. W tym czasie szybko poumieszczaj pod fiszkami obrazki żabek i skarbów. Skarbów powinno być znacznie więcej niż żab (stosunek ok. 3/1). Teraz uczniowie będą po kolei losować obrazki. Jeśli pod "wyłowioną" fiszką znajduje się skarb, dany uczeń mówi tylko jedno lub dwa zdania na jej temat, po czym zabiera obrazek. Jeśli zaś znajdzie się pod nią żaba, to oprócz standardowego "what does he/she have to be like?" masz prawo zadać mu pytanie dodatkowe, niekoniecznie związane z lekcją. Ja w takich wypadkach korzystam z materiałów powtórkowych lub tych z poprzedniej lekcji, często też proszę kogoś z grupy o zadanie takiego ekstra pytania. Zwycięzcą jest oczywiście osoba, która zgromadzi największą liczbę fiszek pod koniec gry. 

Załączniki

Załącznik składa się z małego i dużego zestawu fiszek do wydrukowania, oraz arkusza z obrazkami żabek i skarbów.
OPISPobierz opis jako plik PDF do wydruku
.pdf Pobierz plik: Fiszki_duze.pdf
.pdf Pobierz plik: Fiszki_male.pdf
.pdf Pobierz plik: skarby_zabki.pdf

Skomentuj