Title-ct-shaddow

Układanka zdaniowa - present simple - częstotliwość czynności

94c351e7-21c7-47d9-aece-264d4fcde359

Układanka zdaniowa - present simple - częstotliwość czynności

Cut up sentences - present simple - frequency adverbials

Poziom

Elementary, słaby pre-intermediate (dzieci i młodzież)

Czas

10-15 min (w zależności od realnego poziomu grupy)

Cel

Ćwiczenie pomaga uczniom zautomatyzować właściwą składnię zdań w czasie Present Simple, ze szczególnym uwzględnieniem właściwej pozycji frequency adverbials. Rozwija również pamięć i ogólną płynność językową.

Przygotowanie

Wydrukuj odpowiednią liczbę arkuszy z ćwiczeniem (1 dla grupy ok 3-osobowej) i potnij je wzdłuż przerywanych linii. Jeśli chcesz, aby raz przygotowany zestaw posłużył Ci wielokrotnie, możesz wydrukować go na papierze technicznym lub zalaminować przed wycięciem. Zepnij każdy pocięty zestaw spinaczem.

Przebieg

Napisz na tablicy:

  • Jack often goes.........

i poproś uczniów, aby dokończyli zdanie. Padnie z pewnością wiele propozycji, z których najciekawsze możesz napisać na tablicy. Podziel uczniów na pary lub grupy 3-osobowe i rozdaj im pocięte arkusze. Uprzedź ich, że będą teraz dopasowywać początki zdań do ich logicznych zakończeń (trochę tak jak przed chwilą na tablicy). Ustal limit czasu (ok 5 min). Ćwiczenie przeznaczone jest dla uczniów, którzy już znają wyrażenia oznaczające częstotliwość, ale na wszelki wypadek warto upewnić się, czy seldom lub hardly ever nie będą stanowić problemu. Gdy wszystkie elementy układanki są już na miejscu, poproś uczniów, aby po kolei odczytali zdania na głos. Jeśli wersje wszystkich grup są poprawne, poproś uczniów, aby spojrzeli uważnie na  zdania nr 1 ,9, 10. Zapytaj ich:

  • Where are the verbs in these sentences?
  • Can you read the verbs?
  • Where are the frequency adverbials (phrases in bold)?
  • Do we put the phrases in bold before or after verbs?

Uczniowie powinni z Twoją pomocą ustalić właściwą pozycję frequency adverbials zdaniu ( długie na końcu zdania, krótkie przed czasownikiem innym niż to be, ale po czasowniku to be).

Jeśli grupa szybko uporała się z ćwiczeniem, daj im 2 min na zapamiętanie jak największej liczby ułożonych przed chwilą zdań. Po upływie tego czasu, poproś, aby zebrali pierwsze połówki układanki zdaniowej (te ponumerowane) i odłożyli je na bok. Teraz podawaj po kolei numery zdań, które chcesz usłyszeć w całości, a wywołani uczniowie powinni je odtworzyć z pamięci. Zwróć szczególną uwagę na to, czy grupa właściwie używa frequency adverbials w cytowanych zdaniach.

Załączniki

Załącznik stanowi arkusz do wydruku i pocięcia.
OPISPobierz opis jako plik PDF do wydruku
.pdf Pobierz plik: Ukladanka_zdaniowa_present_simple_cz_stotliwo___czynno_ci.pdf

Skomentuj